söndag 24 februari 2008

Tack!

Det lilla transparensexperimentet får nog lov att sägas ha varit något av en framgång, men nu har jag stängt av postningen på Öppna Brev till DN-Kultur, för den här gången. Jag låter emellertid tills vidare de brev som skickats ligga kvar. Under förra veckan fick jag ett flertal frågor om den här idéen, både muntligen och skriftligen, och jag tänkte nu passa på att svara på några av de vanligaste:

1. Varför gör du det där?

- Jag ser ett behov av en ökad transparens i samhällsdebatten, och detta behov blev inte minst tydligt i kulturdebatten när en lögn plötsligt försvarades med en annan lögn som i sin tur gömdes bakom anklagelser och fördömanden. Min poäng med bloggen var inte att visa att Schottenius omöjligt kan ha fått hotbrev, utan att visa att långt ifrån alla brev hon fick var hotbrev. Resultatet, med närmare 30 olika kritiker som tagit till pennan, visar tydligt att minst så många kritiker låg dolda och marginaliserades när Schottenius talade från sina höga presshästar.

2 Men trodde du att någon skulle skicka in ett hotbrev, och hade du publicerat det?

- I ärlighetens namn vet jag inte om jag tror att någon som skriver ett hotbrev vill utsätta det för fullständig transparens. Det var heller inte syftet att jaga hotbrev, utan att belysa en seriös, genomtänk och i många fall mycket besviken kritik som riktades mot DN Kultur, men som gömdes från allmänheten med enkla ord om “hejdukar” och hot om “splattervåld”. Om det hade dykt upp ett hotbrev så hade det publicerats, eftersom hela poängen är att få fullständig transparens. Det är upptill avsändarna vad de skickar in.

3 Tror du det har haft någon effekt?

- Jag tror inte att Dn Kultur kommer läggas ned, och det vet jag inte heller om jag skulle se som en framgång. Jag vet heller inte vad som låg bakom att Malm för några dagar sedan antog en backande attityd i debatten. Däremot vet jag att många svarade på en satsning för transparens (både genom att skriva till bloggen och genom direkta kommentarer till mig), och det visade på ett underliggande behov. Jag ser det hela som en framgång, just därför att medvetenheten om transparensfrågan och värdet av transparens har lyfts ytterligare lite.

I ett mer långsiktigt perspektiv vore det roligt att utreda transpaensens effekt och demokratiska värde ytterligare, och det är nog inte helt omöjligt att det kommer mer om det här framöver.

Slutligen, tack till alla er som skickade in era brev!


:: Joakim Lundblad

www.kommenterat.net


Inga kommentarer: