fredag 22 februari 2008

FW: Norbergdebatten

Hej, detta har jag mejlat DN.

Hälsning från Michael RosendahlFrom: mike6501@hotmail.com
To: maria.schottenius@dn.se
CC: johan@johannorberg.net
Subject: Norbergdebatten
Date: Tue, 19 Feb 2008 11:12:18 +0100

Hej Maria,
Jag följer den debatt som nu pågår mellan DN Kultur och Johan Norberg och tog med intresse del av din kolumn i kulturdelen tisdag 19 feb.
 
En av de konkreta sakfrågor debatten gäller är om Norberg blivit kraftfullt felciterad av syndikalisten tillika DN-kulturmedarbetaren Andreas Malm och pådyvlad en islamofobstämpel. Såvitt mig anbelangar är fallet glasklart: Andreas Malm har grovt missbrukat sin skribentroll och använt direkt missvisande citeringsteknik i syfte att smutskasta Norberg.
 
Med närmast intuitiv självklarhet begär Norberg rättelse av Malm och upprättelse av DN Kultur. Detta sker dock inte. Norberg reagerar, som jag ser det, inte främst på en personlig oförätt utan på en grov intellektuell ohederlighet hos denne Malm och därmed ytterst hos dig och DN Kultur.
 
När du i den ovan refererade kolumnen ytterligare trappar upp angreppet mot Norberg genom att pådyvla honom stämpeln "rättshaverist" samt benämner dem som hyser sympati för Norbergs rättmätiga ståndpunkt för "pratkvarnar" begår du ett allvarligt och ohederligt övertramp. Detta eftersom dessa begrepp inte har någon som helst relevans i debatten. Du bekräftar dämed tyvärr bara DN Kultur som ett av de tydligaste lågvattenmärken vi har i den offentliga debatten.
Hälsning från Michael Rosendahl, Nynäshamn

Hälsning från Michael Rosendahl, Nynäshamn


Tokbilliga solresor & gratis reseguider! MSN Resor


Vad har Britney för sig? Kolla in senaste kändisnyheterna! MSN Kändisnytt

Inga kommentarer: